Tennet 150 kV & 380 kV

Tennet, 150 kV, 380 kV
Tennet Hoogspanningsnet 150 kV & 380 kV

150 kV


Het ontwerp bestemmingsplan Borsels Buiten, 150 kV Ellewoutsdijk 2018 lag ter inzage, van 5 oktober 2017 t.e.m. 15 november 2017. 


U kunt de inspraakreacties en beantwoordingen van de zienswijze van het voorontwerp Borsels Buiten Ellewoutsdijk 2018 downloaden via https://www.vansabbenrentmeesters.nl/contact/downloads/.


De heer Marco van Sabben kan, indien van toepassing, contact met u opnemen om het eventueel indienen van een zienswijze. 

 

380 kV


De stand van zaken inzake de aanleg van 380 kV. Het is de laatste maanden erg stil vanuit Tennet. Ons kantoor heeft laatst contact gehad met één van de rentmeesters werkzaam voor Tennet. Hij geeft aan dat in april 2018 er een zitting staat gepland bij de Raad van State omtrent het inpassingsplan. Zodra de uitspraak er is, wil Tennet in juni 2018 starten met de werkzaamheden. Het is nog niet bekend waar ze gaan beginnen met de werkzaamheden.

In november/december 2017 wil Tennet de definitieve aanbiedingen doen met de 20% extra medewerkingsvergoeding als er getekend wordt binnen 6 weken.

 

Het advies van rentmeester Van Sabben is om een voorstel te maken richting Tennet zodat er voldoende tijd is om te onderhandelen over schades en voorwaarden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J.M.C. van Sabben.