Aankoop- & verkoop begeleiding van landelijk gelegen woningen, agrarische bedrijven en landbouwgrond

Met name de voorfases van de aankoop- en/of verkoopbegeleiding zijn gebaseerd op mondelinge afspraken en wederzijds vertrouwen.

Bij bemiddeling in agrarisch onroerend goed is het belangrijk rekening te houden met het feit dat je praat over het bezit van iemand anders. Vaak is er een lange historie verbonden aan het agrarisch onroerend goed en ligt er veel emotionele waarde vast in de herinneringen van de koper en/of verkoper. Vandaar dat wij het niet alleen over een zakelijke band hebben met de klant, maar ook een persoonlijke band is belangrijk: alles moet in overleg met desbetreffende gebeuren. De betrokkenheid bij de aankoop- of verkoop begeleiding is essentieel. 


De agrarische sector is door vele regels sterk aan verandering onderhevig. Het kopen of verkopen van een melkveebedrijf of agrarisch bedrijf is een complexe materie.


landbouwgrond prijs, prijs landbouwgrond, varkensbedrijf te koop, melkveebedrijf te koop, bosgrond te kop, weiland te koop, landbouwgrond te koop, manège te koop
Aan- en verkoop melkvee-, freetteelt-, akkerbouwbedrijven en landbouwgrond

Grote financiële belangen spelen een rol maar vaak is de verkoop of aankoop van een boerderij of bij het kopen van landbouw grond ook een emotionele gebeurtenis.

Wanneer u een fruitteeltbedrijf, melkveebedrijf of akkerbouwbedrijf wilt (ver)kopen, uw bedrijf wilt uitbreiden, landbouwgrond wilt aan- of verkopen of een bedrijfsovername wilt realiseren komen hier een hoop zaken bij kijken. Agriteam Makelaars Zeeland denkt met u mee over de mogelijkheden en kijkt daarbij ook naar de fiscale en juridische kant. Op basis hiervan gaan we op zoek naar de beste oplossingen voor uw onderneming.


Fosfaatrechten

Waarom Agriteam inschakelen?:

  • Hebben een hoeveelheid fosfaatrechten ter bemiddeling.
  • Zullen u bij de overdracht van fosfaatrechten ondersteunen.
  • Koopovereenkomsten alsmede de betalingen en overdracht van de fosfaatrechten wordt door ons verzorgd.
  • De overdracht en registratie wordt uit handen genomen.
  • Kijkende naar het gehele nieuwe stelsel, afgesproken fosfaatrechten, ook verhandeld.
  • Beschikken over een officiële Stichting derdengeldrekening.
  • Daadwerkelijk aanspreekpunt

Neemt u contact op met ons kantoor In Zeeland. Wij maken graag een afspraak om nader in te gaan op uw vragen door het geven door de gepaste antwoorden.