Wanneer kiest u voor de stille verkoop van uw agrarisch object?

Wilt u de verkoop van uw agrarisch object of uw landelijk gelegen woning niet aan de grote klok hangen?
Dan is stille verkoop van uw object met agrarische bestemming  de perfecte manier!

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarom u de verkoop van uw agrarische woning en bedrijf niet openbaar wilt maken:

  • U heeft alle tijd om te verkopen
  • U heeft al een geïnteresseerde gevonden
  • U wilt alleen onder bepaalde voorwaarden verkopen
  • U wilt niet dat iedereen weet dat uw agrarisch object te koop staat
  • U wilt niet dat uw agrarisch object bekeken wordt om privacy- of veiligheidsredenen

Bij stille verkoop is het mogelijk een professionele brochure te maken, zowel fysiek als digitaal. Deze brochure wordt enkel na uw goedkeuring bij derden aangeboden ter inzage. Wanneer er binnen het netwerk van Agriteam Makelaars Zeeland B.V. een kandidaat koper bekend is, wordt deze kandidaat met u besproken.  U kunt op deze manier een minder brede, maar in ieder geval een serieus geïnteresseerde doelgroep aanspreken. 


agrarisch makelaar, woonboerderij te koop, boerderij te koop, agrarisch bedrijf te koop, fruitteelt bedrijf, melkvee bedrijf, landbouw bedrijf, akkerbouw bedrijf
Advies en bemiddeling bij de stille verkoop van uw agrarisch object