Advies en hulp bij beheer, pacht of erfpacht

Op het gebied van beheer en (erf)pacht zijn er veel veranderingen gaande. Hiermee zijn het complexe zaken geworden waar veel juridische, economische en sociale gevolgen aan kunnen zitten.

De heer J.M.C. van Sabben heeft veel ervaring en kennis op gebied van deze zaken. Hij kan u advies geven over de meest uiteenlopende kwesties, zoals:


  • aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat
  • opstellen en beëindigen van pachtovereenkomsten
  • bemiddeling bij het aangaan van een erfpachtovereenkomst
  • productierechten en pacht, wat zijn mijn rechten en plichten?

Pachten en verpachten in Zeeland

Wellicht bent u zelf eigenaar van diverse landbouwgronden die u vervolgens weer verpacht. Zolang zaken goed gaan, overweegt u niet om u te verdiepen in regels en wetten rondom pachten.
Maar soms zou u zaken anders willen zien en weet u niet wat de mogelijkheden zijn. Wat uw rechten en mogelijkheden zijn als verpachter. Er ontstaan situaties waarbij het onderlinge contact met u en de pachter stroef verloopt en u, in sommige situaties, vermoed dat uw eigen landbouwgrond wordt onder verpacht aan derden. Maar u kunt niks bewijzen of achterhalen.


Met zulke situaties kunnen wij u helpen. Dit aan de hand van een duidelijk verhaal en advies dat past bij uw situatie. Onze makelaar / rentmeester Marco van Sabben adviseert u op de gepaste manier.

 


Wij hebben een uitgebreide hand-out over grondzaken en pachten voor u klaar liggen. Daarin staan diverse zaken over grondzaken en pachten anno 2017/'18 en breiden wij uit over; 
- pachtrecht in het Burgerlijk wetboek, 
- voorwaarden pachten, 
- onderpacht (wanneer en bewijslast), 
- onderpacht (Juridische mogelijkheden) en 
- uitgifte grond

 


Heeft u interesse in een afspraak om meer te weten? Neemt u dan contact op met Marco van Sabben op 0113-655985 of via zeeland@agriteam.nl


varkensrechten, Zeeland, agrarisch, pachten, erfpacht, beheer, woonboerderij te huur, boerderij huren, boerderij kopen, oude boerderij te koop
Advies en hulp bij beheer, pacht of erfpacht